Vil du bli økonom?


Ved å velge en utdanning innenfor økonomi og administrasjon har du en veldig bred utdannelse som både underveis i studieløpet og når du er ferdig representerer mange muligheter.

I løpet av utdanningen kan du velge å spesialisere deg innen en rekke spennende fagområder (både på bachelor og master), og på den måten spisse utdanningen etter det du er spesielt interessert i. Som ferdigstudert økonom vil du være rustet for en rekke spennende jobber i et bredt utvalg av bransjer, og du vil være ettertraktet på arbeidsmarkedet.

På denne siden vil du finne en oversikt over de ulike veivalg man står ovenfor når man vil utdanne seg innen økonomisk-administrative fag. Du vil finne de fleste bachelorgrader og mastergrader innenfor denne fagretningen fordelt på både retning og geografisk plassering. Vi ønsker deg lykke til med studiene!

Hva ønsker du informasjon om?

Studiesteder

Studiemuligheter

Studier i Utlandet

Hva kan du bli?

Før du søker

Studiesteder

Studiemuligheter

Studier i Utlandet

Hva kan du bli?

Før du søker

Bachelorgrad: Studiemuligheter


X

En bachelorgrad i økonomiske og administrative fag er et godt fundament i utdanningen din og vil kvalifisere deg til en rekke spennende masterprogrammer. Som det fremkommer av listen under kan du velge mellom den generelle bachelor i økonomi og administrasjon og mer spesialiserte bachelorgrader. Vær oppmerksom på at ikke alle spesialiserte bachelorprogrammer gir direkte adgang til master i økonomi og administrasjon.

Nesten 10 000 studenter tok fatt på en økonomisk-administrativ utdannelse høsten 2012

Økonomi og administrasjon

Økonomi og administrasjon er flaggskipet innenfor økonomifagene, ved noen utdanningsinstitusjoner kaller man studieretningen for økonomi og ledelse, eller siviløkonomstudiet.

Velger du en bachelorgrad i økonomi og administrasjon får du god innsikt i viktige elementer innen regnskap og revisjon, finans, samfunnsøkonomi, markedsføring, forretningsstrategi og om hvordan organisasjoner fungerer. I tillegg skal du velge fordypningsfag i en retning som interesserer deg.

Kunnskapen du tilegner deg gjennom en bachelorgrad i økonomi og administrasjon er allsidig og etterspurt av arbeidsgivere.

En bachelorgrad i økonomi og administrasjon er bygd opp av tre grunnleggene fagretninger:

Bedriftsøkonomi har den enkelte bedrift som det sentrale studieobjekt. Hva er en bedrifts inntekter og utgifter og hvordan styres bedriftens økonomi? Hva er en god investering for bedriften? I bedriftsøkonomiske fag lærer du om hvordan en bedrift ledes og administreres.

Samfunnsøkonomi, har samfunnet som helhet som det viktigste studieobjektet, normalt er det et lands økonomi som studeres. Hvordan påvirker finanskrisen et lands arbeidsledighet? Hvordan fordele ressurser mest mulig effektivt mellom aktører? Samfunnsøkonomiske fag gir innsikt i mange fundamentale problemstillinger samfunn og individer står ovenfor.

Administrasjonsfag handler i stor grad om hvordan organisasjoner og samfunnet organiserer seg, men inkluderer også et viktig fag som markedsføring. Tema som faller inn under administrasjonsfag er Human Resources (HR), organisasjonsteori, hvilke typer organisasjoner som finnes og hvorfor noen typer organisasjoner lykkes bedre enn andre under gitte omstendigheter.

Vi anbefaler deg å tilbringe et semester i utlandet hvis du tar en bachelorgrad i økonomi og administrasjon.

Lukk
Finans

Finans er en spesialiseringsretning innen økonomi og administrasjon. Retningen er spesielt egnet for deg som liker tall, matematikk og finansielle problemstillinger. Finansfagene tar for seg måten bedrifter, institusjoner og privatpersoner tilegner seg, forvalter, og bruker penger. Finans er et analytisk fagområde. Kontantstrømanalyser, analysering av investeringspotensial, risikoanalyse og kredittvurderinger står sentralt i dette studiet. Du lærer også om nødvendige verktøy for å kunne håndtere fusjoner, oppkjøp og emisjoner.

Valgfagkvoten på bachelorutdanningen kan gi rom for fagkombinasjoner som gir deg innpass på master i økonomi og administrasjon (siviløkonom).

Ikke alle bachelorgrader i finans vil oppfylle kravene til en mastergrad i økonomi og administrasjon (siviløkonom). Undersøk med aktuelle studiesteder om dine muligheter for mastergrader.

Lukk
Regnskap og revisjon

I regnskap og revisjon lærer du om hvordan et regnskap skal føres og tolkes, og du får en innføring i god bokføringsskikk og skatterett. Selskapet står i sentrum i dette studiet og du vil opparbeide deg en god helhetsforståelse av en bedrift. Når du er ferdig med bachelorgraden i regnskap og revisjon trenger du tre års relevant arbeidserfaring for å bli registrert revisor.

Master i regnskap og revisjon gir veldig gode karrieremuligheter!

For å bli statsautorisert revisor må du ta en mastergrad i regnskap og revisjon. Som statsautorisert revisor kan du også jobbe som revisor i børsnoterte selskaper.

 

 

 

Lukk
Samfunnsøkonomi

Samfunnsøkonomi er en av de mer analytiske retningen innenfor økonomifagene. Samfunnsøkonomi kan grovt sett deles inn i to fagområder, mikro- og makroøkonomi. Mikroøkonomi har enkeltindivider og bedrifter som studieobjekt, mens makrøkonomi tar for seg nasjonale og internasjonale økonomiske sammenhenger. En bachelorgrad i samfunnsøkonomi gir deg videre god kunnskap i statistikk. Du kan spesialisere deg innenfor et bredt spekter av fagområder som blant annet arbeidsmarked, miljøøkonomi, helseøkonomi, pengepolitikk, finans, internasjonal økonomi og adferdsøkonomi.

Nobelprisen i økonomi har gått til norske samfunnsøkonomer hele tre ganger!

Lukk
Markedsføring

Markedsføring handler i korte trekk om å forstå kunders behov  for å kunne tilby produkter og tjenester som møter behovene på en måte som skiller seg fra konkurrerende tilbud. Hvordan kundenes behov og preferanser endrer og utvikler seg, og hvordan bedriften kan påvirke i hvilken retning, er en viktig del av markedsføringsstudiet.

Iløpet av en bachelorgrad i markedsføring er du, i tillegg til økonomifagene, innom kultur – og kommunikasjonsfag og spesialiserte markedsføringsfag som:

Merkevarebygging, salg, produktutvikling, markedsanalyse og prisstrategi.

Ikke alle bachelorgrader i markedføring vil oppfylle kravene til en mastergrad i økonomi og administrasjon (siviløkonom). Undersøk med aktuelle studiesteder om dine muligheter for mastergrader.

 

Lukk
Entrepenørskap

Ønsker du å jobbe med forretningsutvikling, eller har en gründer i magen og ønsker å starte opp for deg selv, er en bachelor i entreprenørskap noe for deg. I løpet av en bachelor i entreprenørskap vil du lære de nødvendige verktøyene for å lykkes med utviklingen fra idé til etablering, og videre til kommersiell suksess. Du vil få et solid grunnlag med generelle økonomiske og administrative fag.

Vi anbefaler alle som har evner og lyst til å ta en mastergrad i innovasjon og entrepenørskap.

Flere av masterprogrammene tilbyr opphold på Gründerskolen som en del av studiet.

Ikke alle bachelorgrader i entrepenørskap vil oppfylle kravene til en mastergrad i økonomi og administrasjon (siviløkonom). Undersøk med aktuelle studiesteder om dine muligheter for mastergrader.

 

Lukk
Organisasjon og ledelse

Et fundamentalt spørsmål for det moderne samfunn er hvordan samfunnet og dets organisasjoner kan ledes. Studerer du fag som inngår under overskriften organisasjon og ledelse får du innblikk i ulike typer organisasjoner, hvordan de er organisert og hva som kjennetegner dem. Hva er forskjellen på en nyetablert bedrift og en gammel og stor bedrift? Hvorfor ledes en gründerbedrift annerledes enn en offentlig etat?

Organisasjon og ledelse tilbys i svært liten grad som egen bachelorgrad, men kan velges som spesialisering på stort sett alle bachelorgrader i økonomi og administrasjon.

 

Lukk
Strategi og ledelse

Denne profilen gir deg innsikt i hva som skal til for å bygge konkurransedyktige selskaper. Profilen gir deg en innføring i konkurranseanalyse og strategiske beslutninger. Hvordan utnytte interne og eksterne muligheter og utfordringer? Videre fokuserer profilen på organisasjonsutvikling og ledelse av virksomhetens menneskelige ressurser.

Som et resultat av en stadig økende globalisering har denne profilen ofte et internasjonalt fokus.

Strategi og ledelse tilbys i svært liten grad som egen bachelorgrad, men kan velges som spesialisering mange bachelorgrader i økonomi og administrasjon.

Lukk

Studiesteder for dette studiet:


Industriell økonomi

Industriell økonomi kombinerer ingeniørfag med økonomi og administrasjon. Industriell økonomi sin store fordel er at det er en flerfaglig grad. Programmet gir deg en unik kombinasjon av teknisk kompetanse, bedriftsøkonomisk forståelse og ledelsesteori.

Ind.øk graden er satt sammen av teknologi, økonomi og ledelse.

Her kan du studere industriell økonomi: NTNU i Trondheim

 

Lukk

Studiesteder for dette studiet:


Bachelorgrad: Studiesteder


X

Utdanningstilbudet i Norge idag er veldig bredt og du kan ta en bachelor i økonomiske og administrative fag ved en rekke høyskoler og universiteter. Under finner du en oversikt over alle studiestedene i landet som tilbyr bachelorgrader i økonomiske og administrative fag.

 

Nord-Norge

Nord universitet - Campuser i Bodø, Mo i Rana og Steinkjer

UiT Norges arktiske universitet – Campuser i Alta, Harstad, Narvik og Tromsø

Trøndelag

BI – Trondheim

Nord universitet - Campuser i Bodø, Mo i Rana og Steinkjer

NTNU – Norges teknisk vitenskaplige universitet - Campuser i Gjøvik, Trondheim og Ålesund

Vestlandet

BI – Bergen

BI – Stavanger

Høgskolen i Bergen

Høgskolen i Molde

Høgskolen i Sogn og Fjordane

Høgskolen i Stord/Haugesund

Høyskolen Kristiania - Campus i Oslo og Bergen

Norges Handelshøyskole (NHH)

NTNU – Norges teknisk vitenskaplige universitet - Campuser i Gjøvik, Trondheim og Ålesund

Universitetet i Bergen

Universitetet i Stavanger

Bachelorgrad: Studier i utlandet


X

Det finnes en jungel av studiemuligheter verden over, og man kan finne studieretninger innenfor økonomi og administrasjon i utlandet som ikke tilbys hjemme. I fjor valgte over 3700 studenter å reise ut av landet for å studere økonomi og administrasjon, av disse gikk 2410 på et bachelorgradsprogram . Totalt sett har Norge 25000 studenter i utlandet. Økonomi- og administrasjon er den utdanningsgruppen med flest studenter i utlandet i følge Lånekassen

Det er mange spørsmål som skal besvares når valg av studier i utlandet skal tas, og Econa ønsker å bistå økonomistudentene underveis, for best mulig å ruste dem til et norsk arbeidsmarket ved fullført studieforløp.

Det er mange aspekter man bør vurdere før man tar fatt på studier i utlandet. Tenk igjennom hvorfor du velger å studere i utlandet og hvorfor du reiser akkurat dit du gjør.

 

 

Ønsker du å studere i utlandet bør du peile deg inn mot en god og anerkjent skole.

Akkrediteringsordningene EQUIS, EPAS og AACSB sikrer deg mot å gjøre feil valg, men mange gode skoler er ikke akkreditert av disse. EQUIS akkrediterer hele handelshøyskoler, mens EPAS akkrediterer studieprogrammer, begge med en hovedvekt på europeiske skoler. AACSB akkrediterer også hele skoler og har sin hovedvekt på USA.  NOKUT er med på å sikre kvalitet i utdanningen i Norge. Når du er ferdig med hele grader i utlandet bør du søke NOKUT om godkjenning av din utdannelse.

Over 3700 studenter dro ut av landet for å studere økonomi og administrasjon i 2014/2015

Retten til bruk av sidetittelen siviløkonom er i utgangspunktet forbeholdt deg som har tatt master i økonomi og administrasjon i Norge. Econa behandler allikevel søknader om bruk av sidetittel individuelt, og kravene din grad må oppfylle for bruk av sidetittel siviløkonom kan du lese mer om her.

Utveksling

Mange studenter velger å ta deler av studiet i utlandet i form av utvekslingsopphold. De aller fleste skolene i Norge har gode utvekslingsavtaler med skoler i utlandet, og mulighetene er ofte gode.

Det finnes mange gode grunner til å ta deler av utdanningen i utlandet i form av utveksling. Å bli kjent med et nytt studiesystem, samt møte med nye fagmiljøer og – områder kan oppleves som svært berikende.

Språk er en annen viktig faktor ved et utvekslingsopphold. Å være komfortabel med et andre eller tredje språk ansees som essensielt i dagens stadig mer globaliserte samfunn. Et semester i utlandet gjør deg mer komfortabel i situasjoner hvor du må beherske annet språk enn morsmålet ditt.

Videre er kulturforståelse og tilpasningsdyktighet viktige aspekter ved et utvekslingsopphold. Møte med andre kulturer kan by på spennende overraskelser, også når det kommer til det forretningsmessige. Kultursensitivitet er svært viktig når man skal handle med andre markeder, og blir satt stor pris på av dagens arbeidsgiver.

Oppfordringen er klar: Reis på utveksling!

Bachelorgrad: Hva kan jeg bli?


X

Ved å velge en utdanning innenfor økonomi og administrasjon har du en veldig bred utdannelse som både underveis i studieløpet og når du er ferdig representerer mange muligheter.

Iløpet av utdanningen kan du velge å spesialisere deg innen en rekke spennende fagområder, og på den måten spisse utdanningen etter det du er spesielt interessert i. Som ferdigstudert økonom vil du være rustet for en rekke spennende jobber i et bredt utvalg av bransjer, og du vil være ettertraktet på arbeidsmarkedet.

Høyere økonomisk administrativ utdannelse er allsidig og representerer svært gode karrieremuligheter!

Høyaktuelle jobber for en bachelorutdannet økonom er typisk stillinger innenfor regnskap og controlling, salg og kunderelasjoner og innkjøp og logistikkfunksjoner.

Over 50% av alle økonomistudenter søker internships iløpet av studiene

Mange overveier om det er nødvendig å ta en mastergrad. Kandidater med masterutdanning har adskillig flere muligheter når de skal ut i arbeidslivet. Masterkandidater får seg raskere fast og relevant jobb, og videre betaler arbeidsgiver en masterutdannet kandidat mer. Utdanningen har også positiv innvirkning på jobbinnhold og arbeidsbetingelser som alle er vesentlige faktorer for trivsel, stimulanse og karriereutvikling. Masterkandidater trekker ofte frem kvalitet og kompetanse i sine vurderinger av hva utdanningen har betydd for dem, og undersøkelsen viser at høyere utdanning er karrierefremmende.

En mastergrad gir deg tid til å reflektere over hvilken retning som kan passe for deg, navigere deg frem i det havet av muligheter arbeidslivet representerer, utstyre deg med et viktig og profesjonelt nettverk, og ikke minst klare å kartlegge hva slags ressurs man kan være for en arbeidsgiver.

Mastergrad: Studiemuligheter


X

En master i økonomi og administrasjon (siviløkonomutdanningen) er bygd opp av en hovedprofil og en støtteprofil i motstridende fagområder, samt en masteroppgave på minimum 30 studiepoeng. Før du velger spesialisering bør du tenke gjennom hvilke fagområder du trives med, hva du mestrer, hva du ønsker å lære mer om, samt hva som kreves for å kvalifisere til drømmejobben. Utveksling er også en meget god og anbefalt mulighet for å fylle opp for eksempel støtteprofil. Internasjonalt er det et stort tilbud. Her bør du undersøke samarbeidspartnerne til lærestedene.

Under kan du lese mer om de forskjellige retningene du kan velge innenfor økonomi og administrasjon på masternivå. Noen av profilene tilbys også som spesialiserte mastergrader som ikke gir ikke siviløkonomtittel. Under hvert av profilområdene kan du se hvilke steder som tilbyr dem og hvem som tilbyr spesialiserte mastergrader for profilene. Bliokonom.no baserer seg på utdanningsinstitusjonenes informasjon på nett, bruk originalkilden for oppdatert informasjon.

 I gjennomsnitt bruker studentene 30 prosent mer tid på studiene på masternivå i forhold til bachelornivå.

Økonomi og administrasjon/ledelse (Siviløkonom)

En master i økonomi og administrasjon er den klassiske siviløkonomutdanningen. Programmet er bygd opp av en hovedprofil og en støtteprofil i forskjellige fagområder, samt en masteroppgave på minimum 30 studiepoeng. Denne sammensetningen sikrer en bredde som er svært attraktiv i arbeidslivet.

Siviløkonomutdanningen tilbys ved 11 høyskoler og universiteter i Norge!

Studiestedene tilbyr ulike profiler. Hva som tilbys endres også over tid og større skoler har naturligvis et større mangfold å velge i enn små skoler.

Her kan du bli siviløkonom:

Handelshøyskolen BI i Oslo

Høgskolen i Hedmark

Høgskolen i Molde

Høgkolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Sørøst-Norge

Nord universitet

Norges Handelshøyskole (NHH)

NTNU

Handelshøyskolen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

UiT Norges arktiske universitet – Alta

UiT Norges arktiske universitet – Harstad

UiT Norges arktiske universitet - Tromsø

Universitet i Agder

Universitet i Stavanger 

Lukk
Finansiell økonomi

Denne profilen dekker et bredt fagområde fra foretakets finansiering, finansielle vurderinger og vurderingen av risiko, til viktige makroøkonomiske forhold. En fordypning i finans ruster deg til å jobbe med en rekke oppgaver innenfor både offentlige og private virksomheter. Finansfagene er statistikktunge og du bør like å jobbe med tall for å velge denne retningen.

En av tre økonomistudenter velger finans som hovedprofil på master.

Her kan du ta master i finans/finansiell økonomi: 

Handelshøyskolen BI i Oslo

NTNU Trondheim

Universitet i Oslo (Finans forsikring og risiko)

 

Disse stedene har finans som fordypningsprofil:

Handelshøyskolen BI i Oslo

Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Høgskolen i Oslo og Akershus

Nord universitet

Norges Handelshøyskole (NHH)

NTNU

UiT Norges arktiske universitet

Universitet i Agder

Universitet i Stavanger

 

Lukk
Regnskap og revisjon

I regnskap og revisjon lærer du om hvordan et regnskap skal føres og tolkes, og du får en innføring i god bokføringsskikk og skatterett. Selskapet står i sentrum i dette studiet og du opparbeider deg en meget god  bedriftsøkonomisk forståelse. Videre vil du få god kompetanse i relevante deler av jussen. For å bli statsautorisert revisor må du ta en mastergrad i regnskap og revisjon. Som statsautorisert revisor kan du også jobbe som revisor i børsnoterte selskaper.

Alt for få tar en mastergrad i regnskap og revisjon før de går ut i arbeidslivet!

Her kan du ta master i regnskap og revisjon:

Handelshøyskolen BI i Oslo

Norges Handelshøyskole (NHH)

Universitet i Agder

Universitet i Stavanger

 

Disse stedene har regnskap og revisjon som fordypningsprofil:

Handelshøyskolen BI i Oslo

UiT Norges arktiske universitet

 

Lukk
Økonomistyring

Denne profilen skal gi studenten innsikt i hvordan verdiskapning i en virksomhet kan måles, analyseres og styres på best mulig måte. Retningen er satt sammen av et bredt utvalg av fag fra forskjellige områder, som organisering og styring, lønnsomhetsanalyser, logistikk og finansiell informasjon.

Disse stedene har økonomistyring som fordypningsprofil:

Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Høgskolen i Hedmark

Høgskolen i Molde

Høgskolen i Sørøst-Norge – Ringerike

Nord universitet

Norges Handelshøyskole (NHH)

NTNU

UiT Norges arktiske universitet - Alta

UiT Norges arktiske universitet - Harstad

UiT Norges arktiske universitet - Tromsø

Universitet i Agder

 

Lukk
Samfunnsøkonomi

Samfunnsøkonomi er en av de mer analytiske og teoretiske retningen innenfor økonomifagene. Programmet gir deg en grundig faglig fordypning i mikro – og makroøkonomiske spørsmål, samt metode. Du kan spesialisere deg innenfor et bredt spekter av fagområder som blant annet arbeidsmarked, miljøøkonomi, helseøkonomi, pengepolitikk, finans, internasjonal økonomi og adferdsøkonomi.

Nobelprisen i økonomi har gått til norske samfunnsøkonomer hele tre ganger!

Denne retningen har sitt tyngdepunkt ved Universitetene i Oslo og Bergen, men også flere av de andre høyskolene og universitetene har gode samfunnsøkonomimiljøer. Lærestedene har ulik profil, undersøk hvem som tilbyr den  fagretningen du ønsker å fordype deg i.

Her kan du ta master i samfunnsøkonomi: 

Handelshøyskolen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NTNU – Trondheim

Universitet i Bergen

Universitet i Oslo

Disse stedene har samfunnsøkonomi som fordypningsprofil:

Handelshøyskolen BI i Oslo

Handelshøyskolen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges Handelshøyskole (NHH)

Universitet i Stavanger

 

Lukk
International Business

Denne profilen skal gjøre studentene rustet til å forstå utfordringene et stadig mer globalisert marked representerer. Studiet fokuserer på internasjonaliseringen av selskaper og gir studenten innsikt i globale forretningsstrategier, hvordan et multinasjonalt selskap opererer, samt hvordan man opererer i et globalt forretningsmiljø.

Her kan du ta en master i International Business:

NTNU – Ålesund, International Business and Marketing

Disse stedene har International Business som fordypningsprofil:

Nord universitet

Norges Handelshøyskole (NHH)

 

Lukk
Strategi og ledelse

Denne profilen gir deg innsikt i hva som skal til for å bygge konkurransedyktige selskaper. Du vil iløpet av programmet lære å håndtere sentrale verktøy for konkurranseanalyse og strategiske beslutninger. Videre vil du opparbeide deg kompetanse for å kunne si noe om et selskaps muligheter og utfordringer, og hvordan håndtere disse. Profilen vil også fokusere på en organisasjons interne forhold som organisasjonsutvikling og ledelse av virksomhetens menneskelige ressurser.

Som et resultat av en stadig økende globalisering har denne profilen ofte et internasjonalt fokus.

Disse stedene har strategi og ledelse som fordypningsprofil:

Handelshøyskolen BI i Oslo

Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Høgskolen i Sørøst-Norge

Norges Handelshøyskole (NHH)

NTNU

Universitet i Stavanger

 

 

Lukk
Organisasjon og ledelse

Organisasjon og ledelsesfag kan være veldig praktisk, eller ha en mer teoretisk tilnærming. Retningen grenser opp mot andre fagområder som statsvitenskap og retninger innenfor offentlig administrasjon. I organisasjon og ledelsesfagene lærer du hovedsaklig om forvaltningen av en organisasjons menneskelige ressurser. Hvordan kan man best mulig anvende organisasjonens reussrser og hvordan tiltrekke seg ny kompetanse?

Velger du organisasjon og ledelse som hovedprofil bør du velge en mer bedriftsøkonomisk støtteprofil for å sikre bredden i utdannelsen din.

Her kan du ta master i ledelse og organisasjon:

Handelshøyskolen BI i Oslo: ledelse og organisasjonspsykologi

Nord universitet: Master i Human Resource Management (HRM)

Disse stedene har ledelse og organisasjon som fordypningsprofil:

Handelshøyskolen BI i Oslo

Høgskolen i Oslo og Akershus

NTNU

Universitet i Agder

Lukk
Markedsføring

Markedsføring handler i korte trekk om å forstå kunders behov  for å kunne tilby produkter og tjenester som møter behovene på en måte som skiller seg fra konkurrerende tilbud. Hvordan kundenes behov og preferanser endrer og utvikler seg, og hvordan bedriften kan påvirke i hvilken retning, er en viktig del av markedsføringsstudiet. Markedsføring som fagområde er bredt, men på masternivå konsentrerer den seg ofte rundt bruken av analyseverktøyer, forbrukeradferd, markedsstrategier og merkevarebygging.

Her kan du ta master i markedsføring:

Handelshøyskolen BI i Oslo 

Høyskolen Kristiania – Oslo

Disse stedene har markedsføring som fordypningsprofil:

Handelshøyskolen BI i Oslo

Høgskolen i Sørøst-Norge – Ringerike

Høgskolen i Hedmark

Høyskolen i Sørøst-Norge – Ringerike

Norges Handelshøyskole (NHH) 

NTNU

UiT Norges arktiske universitet

 

Lukk
Logistikk

Logistikk er en profil som tar for seg hele prosessen som ligger bak et produkt. I logistikkfag får du kunnskap om hvordan en kan optimalisere ulike deler av prosessen fra råvare til kunden kan konsumere et sluttprodukt. Hvordan kan for eksempel fraktkostnader senkes gjennom å utnytte teknologiske nyvinninger?

Her kan du ta en master i logistikk: 

Høyskolen i Molde

Disse stedene har logistikk som fordypningsprofil: 

Handelshøyskolen BI i Oslo

 

Lukk
Innovasjon og entreprenørskap

Denne retningen inneholder sentrale fag innen økonomi og administrasjon og utstyrer deg med de nødvendige verktøyene for å lykkes med utviklingen fra idé til etablering, og videre til kommersiell suksess. Utvikling av forretningsplaner, og fag som nyskapning og prosjektledelse er sentrale i denne retningen.

Flere av masterprogrammene tilbyr opphold på Gründerskolen som en del av studiet!

Her kan du ta master i innovasjon og entreprenørskap:

Handelshøyskolen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Høgskolen i Bergen

Høgskolen i Lillehammer

Høgskolen i Sørøst-Norge – Vestfold

NTNU

UiT Norges arktiske universitet

Universitet i Agder – Grimstad

Universitet i Oslo

Disse stedene har innovasjon og entrepenørskap som fordypningsprofil:

Nord universitet

Universitet i Stavanger

Lukk
Bærekraftig utvikling, energi og miljø

Hvordan skal bedrifter tilpasse seg i et marked som skal være bærekraftig? Hvordan henger energimarkedene sammen med målsetninger innenfor miljøpolitikken? I profiler om energi og miljø får du innsikt i spennende problemstillinger knyttet til forvaltningen av vår klode i både et bedriftsøkonomisk perspektiv og et økologisk perspektiv.

Disse stedene har bærekraftig utvikling og miljø som fordypningsprofil:

Handelshøyskolen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (Miljø- og ressursøkonomi)

Handelshøyskolen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (Energiøkonomi)

Nord universitet (Energy Managment)

Norges Handelshøyskole (NHH)

Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Lukk
Andre

Spesialiserte mastergrader

Universitet i Oslo – Health Economics, Policy, and Management

Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Industriell Økonomi

Profiler

Industriell økonomi: Høgskolen i Sørøst-Norge – Ringerike

Økonomisk analyse: Norges Handelshøyskole (NHH) (Kombinasjon av økonomistyring, finans og samfunnsøkonomi)

Skatteøkonomi: Norges Handelshøyskole (NHH)

 

Lukk

Mastergrad: Studiesteder


X

Utdanningstilbudet i Norge idag er veldig bredt og du kan ta en master i økonomiske og administrative fag ved en rekke høyskoler og universiteter. Under finner du en oversikt over alle studiestedene i landet som tilbyrmastergrader i økonomiske og administrative fag.

Nord-Norge

Nord Universitet 

UiT Norges arktiske universitet

Trøndelag

NTNU (Tidligere Handelshøyskolen i Trondheim/TØH)

Vestlandet

Høgskolen i Molde

Norges Handelshøyskole (NHH)

NTNU – Ålesund

Universitetet i Bergen

Universitetet i Stavanger

Sørlandet

Universitetet i Agder, Kristiansand

Østlandet

Handelshøyskolen BI i Oslo

Handelshøyskolen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Høgskolen i Hedmark

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Sørøst-Norge (Tidligere Høyskolen i Telemark/Vestfold/Buskerud)

Høyskolen Kristiania (Tidligere Markedshøyskolen)

Universitet i Oslo

 

Mastergrad: Studier i utlandet


X

 

Det finnes en jungel av studiemuligheter verden over, og man kan finne studieretninger innenfor økonomi og administrasjon i utlandet som ikke tilbys hjemme. I fjor valgte over 3700 studenter å reise ut av landet for å studere økonomi og administrasjon, av disse gikk 1370 på et mastergradsprogram . Totalt sett har Norge 25000 studenter i utlandet. Økonomi- og administrasjon er den utdanningsgruppen med flest studenter i utlandet i følge Lånekassen

Det er mange spørsmål som skal besvares når valg av studier i utlandet skal tas, og Econa ønsker å bistå økonomistudentene underveis, for best mulig å ruste dem til et norsk arbeidsmarket ved fullført studieforløp.

Det er mange aspekter man bør vurdere før man tar fatt på studier i utlandet. Tenk igjennom hvorfor du velger å studere i utlandet og hvorfor du reiser akkurat dit du gjør.

 

Ønsker du å studere i utlandet bør du peile deg inn mot en god og anerkjent skole.

Akkrediteringsordningene EQUIS, EPAS og AACSB sikrer deg mot å gjøre feil valg, men mange gode skoler er ikke akkreditert av disse. EQUIS akkrediterer hele handelshøyskoler, mens EPAS akkrediterer studieprogrammer, begge med en hovedvekt på europeiske skoler. AACSB akkrediterer også hele skoler og har sin hovedvekt på USA.  NOKUT er med på å sikre kvalitet i utdanningen i Norge. Når du er ferdig med hele grader i utlandet bør du søke NOKUT om godkjenning av din utdannelse.

Over 3700 studenter dro ut av landet for å studere økonomi og administrasjon i 2014/2015

Retten til bruk avsiviløkonomtittelen er i utgangspunktet forbeholdt deg som har tatt master i økonomi og administrasjon i Norge. Du kan søke institusjoner som har rett til å gi siviløkonomtittel i Norge om å få bruke tittelen.

Bare 44 av nær 3700 økonomistudenter i utlandet studerer i Tyskland

Utveksling

Mange studenter velger å ta deler av studiet i utlandet i form av utvekslingsopphold. De aller fleste skolene i Norge har gode utvekslingsavtaler med skoler i utlandet, og mulighetene er ofte gode.

Det finnes mange gode grunner til å ta deler av utdanningen i utlandet i form av utveksling. Å bli kjent med et nytt studiesystem, samt møte med nye fagmiljøer og – områder kan oppleves som svært berikende.

Språk er en annen viktig faktor ved et utvekslingsopphold. Å være komfortabel med et andre eller tredje språk ansees som essensielt i dagens stadig mer globaliserte samfunn. Et semester i utlandet gjør deg mer komfortabel i situasjoner hvor du må beherske annet språk enn morsmålet ditt.

Videre er kulturforståelse og tilpasningsdyktighet viktige aspekter ved et utvekslingsopphold. Møte med andre kulturer kan by på spennende overraskelser, også når det kommer til det forretningsmessige. Kultursensitivitet er svært viktig når man skal handle med andre markeder, og blir satt stor pris på av dagens arbeidsgiver.

Oppfordringen er klar: Reis på utveksling!

 

 

Mastergrad: Hva kan jeg bli?


X

Ved å velge en utdanning innenfor økonomi og administrasjon har du en veldig bred utdannelse som både underveis i studieløpet og når du er ferdig representerer mange muligheter.

Iløpet av utdanningen kan du velge å spesialisere deg innen en rekke spennende fagområder, og på den måten spisse utdanningen etter det du er spesielt interessert i. Som masterutdannet økonom vil du være rustet for en rekke spennende jobber i et bredt utvalg av bransjer, og du vil være svært ettertraktet på arbeidsmarkedet.

Masterutdannede økonomer jobber så og si overalt i det private næringsliv, som innenfor bank, forsikring, revisjon og konsulentvirksomhet. Spennende jobber i det offentlige som departementer, universiteter og høyskoler eller i ideelle organisasjoner er også høyaktuelle for masterutdannede økonomer. Arbeidsoppgavene er varierte – alt fra økonomisk styring, regnskap og finans, til strategi, ledelse og merkevarebygging.

Allsidigheten i arbeidsmarkedet gjenspeiles i svært lav arbeidsledighet blant våre nyutdannede kandidater.

Over halvparten av masterkandidatene fra våren 2015 hadde fått jobb før påsken 2015

Mange overveier om det er nødvendig å ta en mastergrad. Kandidater med masterutdanning har adskillig flere muligheter når de skal ut i arbeidslivet. Masterkandidater får seg raskere fast og relevant jobb, og videre betaler arbeidsgiver en masterutdannet kandidat mer. Utdanningen har også positiv innvirkning på jobbinnhold og arbeidsbetingelser som alle er vesentlige faktorer for trivsel, stimulanse og karriereutvikling. Masterkandidater trekker ofte frem kvalitet og kompetanse i sine vurderinger av hva utdanningen har betydd for dem, og undersøkelsen viser at høyere utdanning er karrierefremmende.

Masterstudenter tjener 10 % mer enn bachelorstudenter i deltidsarbeid

En mastergrad gir deg tid til å reflektere over hvilken retning som kan passe for deg, navigere deg frem i det havet av muligheter arbeidslivet representerer, utstyre deg med et viktig og profesjonelt nettverk, og ikke minst klare å kartlegge hva slags ressurs man kan være for en arbeidsgiver.

Før du søker


X

Som økonomistudent har du utallige muligheter når det kommer til valg av studiested. Under har vi samlet noe viktige punkter du bør ta i betraktning før du bestemmer deg for hvor du vil studere.

Muligheten for master

At bachelorgraden er direkte adgangsgivende til en master innen økonomi og administrasjon er en stor fordel hvis du planlegger et femårig studieløp. En bachelor i økonomi og administrasjon vil gi deg tilgang til de fleste masterprogrammer som gir deg sidetittel siviløkonom her i Norge. Ønsker du å ta en mastergrad i utlandet er en bachelor i økonomi og administrasjon et godt utgangspunkt. Vær oppmerksom på at noen av de større studiestedene i Norge har spesielle inntakskrav på master i økonomi og administrasjon.

 79% av økonomistudentene sier de har som hensikt å ta en mastergrad før de går ut i jobb

 

Muligheter for utveksling

Undersøk hvilke utvekslingsavtaler skolen har. Gode utvekslingsavtaler er viktig, både for deg som student og for det internasjonale samarbeidet ved skolen. Utvekslingsavtaler bidrar ofte til at skolen mottar en del utvekslingsstudenter i retur. Dette gir deg muligheten til å være en del av et internasjonalt miljø, og ikke minst kunne velge fag med undervisning på engelsk.

Over 3700 studenter dro ut av landet for å studere økonomi og administrasjon i 2014/2015

Spesialiseringe i økonomi og administrasjon

Det er mange retninger innenfor økonomifaget: regnskap og økonomistyring, samfunnsøkonomi, organisasjon og ledelse og markedsføring er bare noen av retningene du kan velge som spesialisering iløpet av en bachelor i økonomi og administrasjon. Gjør deg kjent med hvilke spesialiseringer som tilbys på skolene som er aktuelle for deg,og gjør deg opp noen tanker rundt hvilke fag som vekker din interesse. Er du usikker bør du kanskje velge en skole som tilbyr et bredt utvalg av spesialiseringer.

Over halvparten av Econas medlemmer oppgir at de har god kompetanse på økonomistyring

Utenomfaglig aktiviteter på skolen
Utenomfaglig aktivitet er berikende for deg av sosiale grunner. Studentverv kan bringe med seg lederansvar og erfaringer innen teamarbeid som er viktige øvelser å ha med seg iløpet av studietiden. Stor arbeidskapasitet, innsatsvilje og engasjement verdsettes høyt hos fremtidige arbeidsgivere.

Økonomistudentene bruker i snitt 3 timer på utenomfaglige verv og frivillig arbeid i uken.

Søk bredt

Tillat deg å søke bredt. Ikke vær redd for å søke det samme, eller forskjellige studier ved et stort antall skoler. Bachelor i økonomi og administrasjon tilbys ved svært mange skoler i Norge, og jo flere steder du søker, jo større er sannsynligheten for at du blir tildelt studieplass. Husk at det er ekstra spennende å studere i en annen by enn din hjemby; det vil utvide din egen horisont, og vise til selvstendighet og fleksibilitet når du skal ut i jobb.

 

Om Økonomiutdanningen


X

Økonomi er studiet av forvaltning av knappe ressurser. Økonomifaget kan igjen deles opp i tre hovedretninger bedriftsøkonomi, samfunnsøkonomi og administrasjonsfag. Alle retningene kan studeres hver for seg, eller de kan studeres samlet i den tradisjonelle mastergraden i økonomi og administrasjon (siviløkonom).

Bedriftsøkonomi har den enkelte bedrift som det sentrale studieobjekt. Hva er en bedrifts inntekter og utgifter og hvordan styres bedriftens økonomi? I bedriftsøkonomiske fag lærer du om hvordan en bedrift ledes og administreres.

 Hva er en god investering for bedriften?

Samfunnsøkonomi har samfunnet som helhet som det viktigste studieobjektet, normalt er det et lands økonomi som studeres. Hvordan påvirkes landets økonomi ved en økning i arbeidsledighet? Hvordan fordele ressurser best mulig mellom aktører? Samfunnsøkonomiske fag gir innsikt i mange fundamentale problemstillinger samfunn og individer står ovenfor.

Hva skjer med Norges økonomi når sentralbanken hever renta?

Administrasjonsfag handler i stor grad om hvordan organisasjoner og samfunnet organiserer seg, men inkluderer også et viktig fag som markedsføring. Tema som faller inn under administrasjonsfag er Human Resources (HR), organisasjonsteori som inkluderer teorier om ledelse, hvilke typer organisasjoner som finnes, hva som kjennetegner dem, hvorfor noen typer organisasjoner lykkes bedre enn andre under gitte omstendigheter. Knytt dette opp mot hvorfor noen typer markedsføring fungerer bedre enn andre typer og du har et vell av spennende problemstillinger som for eksempel et selskap møter når det skal legge opp sin strategi.

Hvorfor lykkes noen organisasjoner bedre enn andre?

Hvorfor velge økonomifag? 

Ved å velge en utdanning innenfor økonomi og administrasjon (siviløkonom) har du en veldig bred utdannelse som både underveis i studieløpet og når du er ferdig representerer mange muligheter. Iløpet av utdanningen kan du velge å spesialisere deg innen en rekke spennende fagområder (både på bachelor og master), og på den måten spisse utdanningen etter det du er spesielt interessert i, eller mestrer ekstra godt. Som ferdigstudert økonom vil du være rustet for en rekke spennende jobber i et bredt utvalg av bransjer, og du vil være ettertraktet på arbeidsmarkedet.

Bli økonom!